Laserowe leczenie żylaków EVLA

ZDROWENOGI.COM

Co to są żylaki, dlaczego występują i co sprzyja postępowi choroby
Przyczyną kwalifikacji do operacji, którą proponujemy Pani/Panu jest obecność żylaków kończyn dolnych rozwijających się na skutek niewydolności dużych żył powierzchownych układu żylnego (żyły odpiszczelowej, żyły odstrzałkowej lub innej dużej żyły). Żyły te łączą się z żyłami głębokimi kończyny dolnej i w warunkach prawidłowych odprowadzają krew z kończyny w kierunku serca. Na skutek uszkodzenia zastawek żylnych w Pani/Pana żyłach, krew zamiast odpływać w kierunku serca powraca do niewydolnych naczyń żylnych a następnie żylaków. 
Patologia w obrębie żyły odpiszczelowej (VSM, GSV) jest odpowiedzialna za objawy tego schorzenia, w tym powstawanie dużych żylaków w obrębie podudzia i uda w ponad 20% przypadków. Powstawaniu i powiększaniu się żylaków sprzyjają predyspozycje genetyczne oraz inne czynniki, takie jak długotrwałe siedzenie i stanie, otyłość, zaparcia, leczenie hormonalne, ciąża oraz przebyta zakrzepica żylna. Częstość występowania żylaków rośnie wraz z wiekiem pacjenta. Symptomatologia przewlekłej niewydolności żylnej obejmuje szeroki wachlarz dolegliwości. Od zwykłego dyskomfortu psychicznego, związanego z wyglądem kończyn dolnych poprzez uczucie ciężkości nóg, pieczenia, obrzęki aż do zmian skórnych o charakterze przebarwień oraz owrzodzeń. Dolegliwości nie zawsze korelują z zaawansowaniem choroby. Często niewielkie zmiany w obrębie naczyń żylnych powodują znaczne dolegliwości bólowe oraz obrzęki i odwrotnie, duże żylaki mogą być powodem tylko dyskomfortu związanego z niezbyt estetycznym wyglądem. Niezależnie od nasilenia dolegliwości, uszkodzenie żyły odpiszczelowej (GSV) oraz innych dużych naczyń powierzchownych kończyn dolnych (SSV, żyła dodatkowa piszczelowa przednia, żyła Giacominiego) jeżeli nie jest odpowiednio leczone w konsekwencji doprowadza do progresu choroby, którego ostatnim etapem jest bardzo trudne do wygojenia owrzodzenie na podudziu. 

Zasady kwalifikacji i przygotowania do zabiegu 
Kwalifikacja
O kwalifikacji do leczenia operacyjnego decydujemy na podstawie objawów zgłaszanych przez pacjenta oraz wyników badania fizykalnego, laboratoryjnych i ultrasonograficznego układu żylnego, odbywających się podczas wcześniejszych wizyt. Na podstawie tego badania można zaplanować zabieg jak również przedyskutować go z pacjentem z uwzględnieniem jego oczekiwań.
Niezależnie od proponowanego sposobu leczenia i znieczulenia, prosimy Panią/Pana o udzielenie odpowiedzi na pytania:
Czy jest Pan/Pani uczulona lub nadmiernie reaguje na leki, środki znieczulające? (np. w trakcie poprzednich zabiegów operacyjnych lub też podawania znieczulenia przy zabiegach stomatologicznych)
Czy występuje uczulenie na plaster, gumę, lateks lub jakiekolwiek inne uczulenia?
Czy występowała u Pani/Pana zakrzepica żylna lub zatorowość płucna?
Czy występują u Pani/Pana jakieś infekcje (w tym infekcje skóry)? 
Czy występuje u Pani/Pan skłonność do przedłużonego lub nadmiernego krwawienia np. po ekstrakcji zęba, po skaleczeniu się, bądź też skłonność do samoistnych krwawień?
Czy rany po zabiegach lub rany w wyniku skaleczeń goją się prawidłowo? 
Czy przyjmuje Pani/Pan leki, również te, które można zakupić bez recepty?
Czy jest Pani w ciąży lub też podejrzewa, że takie prawdopodobieństwo istnieje?
Czy choruje Pani/Pan na choroby zakaźne np.: wirusowe zapalenie wątroby?
Czy w przypadku wcześniejszych zabiegów występowały jakieś powikłania ?

Jeśli odpowiedz na którekolwiek z powyższych pytań jest pozytywna, należy poinformować o tym lekarza prowadzącego. Brak tego rodzaju informacji lub jej zatajenie może mieć negatywny wpływ na ostateczny wynik zabiegu oraz zwiększyć ryzyko wystąpienia zdarzeń niepożądanych. 
W przypadku występowania chorób współistniejących, w celu zminimalizowania ryzyka powikłań „niechirurgicznych” np.: zaostrzenia choroby wieńcowej, niewydolności krążenia czy też niewydolności oddechowej zasięgamy opinii lekarzy innych specjalizacji.
W procesie kwalifikacji do zabiegu lekarz może stwierdzić przeciwwskazania do zabiegu. Mogą one wynikać ze stanu ogólnego pacjenta - aktywna infekcja, zły stan ogólny, zaawansowanie innych chorób, brak możliwości wykonania znieczulenia, uczulenia związane z lekami stosowanymi w trakcie zabiegu, zaburzenia krzepnięcia oraz z przyczyn miejscowych - niedrożność lub zakrzepica żył głębokich kończyny dolnej, infekcje skóry, zakrzepica żył powierzchownych, bardzo kręty przebieg żyły na długim odcinku lub też bardzo powierzchownie położone naczynia żylne. 
Przeciwwskazaniem do leczenia operacyjnego może być stosowanie niektórych leków zmniejszających krzepnięcie krwi. Może to wymagać ich odstawienia przed zabiegiem lub też zmiany sposobu leczenia – należy poinformować lekarza o wszystkich preparatach, jakie Pani/Pan stosuje.
Przed zabiegiem konieczne jest przeprowadzenie podstawowych badań laboratoryjnych. W przypadku okoliczności wynikających ze stanu zdrowia pacjenta potrzebne może być wykonanie również innych badań – o konieczności poszerzenia diagnostyki przedoperacyjnej zdecyduje lekarz.
W każdym przypadku współistnienia u pacjentów czynników ryzyka zakrzepicy żylnej, wskazane jest wdrożenie profilaktyki przeciwzakrzepowej – najczęściej pod postacią podskórnych wstrzyknięć heparyny drobnocząsteczkowej. O konieczności stosowania profilaktyki farmakologicznej decyduje lekarz.


Wskazania
Niewydolność GSV lub SSV (żyły pniowe) z widocznymi żylakami lub bez, z obecnością jedynie dyskomfortu w postaci uczucia ciężkości kończyn, obrzęków, pieczenia etc 
Żylaki z obecnością zmian skórnych 

Przeciwwskazania
Niezdolność do samodzielnego poruszania się 
Aktywna zakrzepica układu powierzchownego 
Zmiany patologiczne w obrębie układu żył głębokich kończyny potwierdzone badaniem Dopplerowskim 
Zły stan ogólny 
Ciąża 
Stany nadkrzepliwości krwi 
Obrzęki chłonne 
Zmiany zapalne w obrębie leczonej kończyny dolnej 
Niewydolność tętnic obwodowych 
Zakrzepica żyły Znieczulenie
Zabiegi wewnątrznaczyniowej ablacji termicznej w przypadku leczenia żylaków kończyn dolnych wykonuje się obecnie najczęściej w znieczuleniu tumescencyjnym (odmiana znieczulenia miejscowego polegająca na podanie dużej objętości bardzo rozcieńczonego środka znieczulającego). W trakcie zabiegu chirurg dokona cienką igłą szeregu nakłuć skóry wzdłuż zamykanej żyły i poda środek znieczulający. Zaletą tego rodzaju znieczulenia miejscowego jest duże bezpieczeństwo oraz możliwość uruchomienia chorego bezpośrednio po zabiegu. Zabieg odbędzie się w takim właśnie znieczuleniu. Innymi, znacznie rzadziej stosowanymi sposobami są znieczulenie przewodowe (zewnątrzoponowe lub podpajęczynówkowe) oraz znieczulenie ogólne. Jednak ze względu na fakt wykorzystania energii termicznej do zabiegów laserowych, także w tych przypadkach konieczne będzie jednak podanie roztworu środka znieczulającego w okolicę żyły, co poza działaniem przeciwbólowym zabezpiecza okoliczne tkanki przed działaniem ciepła. Znieczulenia ogólnego, zewnątrzoponowego i podpajęczynówkowego nie wykonujemy w naszym gabinecie.

Przygotowanie do zabiegu
Proszę wykonać podstawowe badania krwi (nie starsze niż 2 tygodnie) - morfologia, glukoza, sód, potas, APTT, INR.
Wszystkie przyjmowane leki muszą być skonsultowane z lekarzem.
Nie trzeba być na czczo, zaleca się jednak nieprzyjmowanie pokarmów 4 godziny przed zabiegiem.
Należy dużo pić, na dwa dni przed zabiegiem ok 1,5-2l i przed samym zabiegiem (do 30 minut).
Przed zabiegiem należy przyjąć pozycję pionową przez ok. 30 minut w celu lepszego wypełnienia żył.
Proszę zgłosić się wcześniej, ok 30 minut przed wyznaczoną godziną zabiegu.
Proszę wygolić owłosienie całej operowanej kończyny łącznie z pachwiną.
Proszę ubrać wygodny strój, najlepiej luźniejsze spodnie.
Proszę zgłosić się z osobą towarzyszącą. Nie powinno się prowadzić samochodu bezpośrednio po zabiegu.
Bezpośrednio przed zabiegiem nie powinna(-ien) Pani/Pan spożywać żadnych pokarmów, jak również pić. Jedynym wyjątkiem jest tutaj konieczność zażycia leków przyjmowanych na stałe, co należy uzgodnić z lekarzem.
Pominięcie właściwego przygotowania do zabiegu może mieć istotny wpływ na ostateczny efekt zabiegu. Stąd też prosimy o przestrzeganie zaleceń zawartych w niniejszej informacji, jak również przekazanych przez personel lekarski i pielęgniarski. 

Opis zabiegu 
W przeszłości do leczenia niewydolności żył powierzchownych kończyn dolnych stosowano jedynie zabiegi chirurgiczne. Obecnie alternatywą są zabiegi wewnątrzżylne z wykorzystaniem lasera (EVLA), prądu o częstotliwości radiowej (RFA), spienionego roztworu sklerozanta, kleju czy pary wodnej. W tym przypadku ideą zabiegu nie jest usunięcie chirurgiczne żyły będącej przyczyną powstania żylaków, ale zamknięcie jej światła bez usuwania żyły. Zamknięcie żyły powoduje zahamowanie wstecznego napływu krwi do żylaków, co, podobnie jak zabieg chirurgiczny, leczy przyczynę powstania żylaków.
Zabiegi te są bardziej komfortowe dla pacjenta niż tradycyjna chirurgia. 
Wewnątrzżylna ablacja laserowa, jest przeprowadzana w warunkach ambulatoryjnych, bez konieczności prowadzenia innego niż miejscowe znieczulenia, trwa około 60 minut i pozostawia niewielkie blizny. W moim gabinecie do leczenia niewydolności naczyń żylnych wykorzystuje się laser w technologii ELVeS Radial, ELVeS Radial Slim i ELVeS 2 Ring niemieckiej firmy BIOLITEC emitujący fale o długości 1470nm i 980nm wykorzystywane alternatywnie lub łącznie w zależności od wskazań. Wprowadzona do żyły sonda laserowa z niewielkiego, dwumilimetrowego nacięcia umożliwia zwłóknienie i zamknięcie światła naczynia. Energia lasera powodując przegrzanie elementów krwi działa bezpośrednio i pośrednio na ścianę naczynia, powodując jego uszkodzenie. Odsetek rewaskularyzacji nie przekracza 4-5% i występuje zazwyczaj w pierwszym roku po leczeniu. Po tym czasie nie obserwuje się ponownego udrożnienia naczynia. Nawrót przepływu krwi w leczonym naczyniu nie wyklucza ponownego zastosowania laseroterapii. Niewątpliwą korzyścią związaną z małoinwazyjnością zabiegów laserowych jest poza komfortem pacjenta aspekt estetyczny. Nie wykonuje się cięć na skórze (poza zazwyczaj jednym, 2mm), czyli praktycznie nie pozostawia się śladu po operacji uzyskując jednocześnie taki sam efekt leczniczy jak po leczeniu chirurgicznym. W opublikowanych pracach badających wykorzystanie lasera oraz fal radiowych, wykazuje się na znacznie mniejszą inwazyjność zabiegu niż zabiegi chirurgiczne, co przekłada się na zmniejszenie dolegliwości bólowych, szybszą rekonwalescencję oraz możliwość powrotu do normalnej aktywności, w tym zawodowej w maksymalnie krótkim czasie, liczonym wręcz dniach a nie tygodniach (najczęściej już po dwóch, trzech dniach).
Proponowany Pani/Panu zabieg ablacji termicznej leczy niewydolność jedynie dużych naczyń żylnych – brak napływu krwi do żylaków prowadzi jednak w większości przypadków do zmniejszenia żylaków lub też ich całkowitego ustąpienia – konieczność leczenia uzupełniającego (chirurgiczne usunięcie żylaków lub skleroterapia) omówi z Panią/Panem lekarz. 
Zabieg ablacji laserowej przeprowadzany jest w pozycji leżącej (w przypadku zamykania żyły odpiszczelowej w pozycji na plecach, w przypadku zamykania żyły odstrzałkowej w pozycji na brzuchu). Po obłożeniu sterylnymi odłożeniami pola operacyjnego lekarz wykonujący zabieg znieczuli okolicę (nakłucie cienką igłą i podanie środka znieczulającego), przez którą do żyły wprowadzona zostanie najpierw igła a następnie koszulka naczyniowa lub cewnik (rodzaj cienkiej plastikowej rurki, przez którą wprowadzone zostanie następnie włókno światłowodowe dostarczające energię światła laserowego do wnętrza żyły). Zabieg ablacji laserowej wykonuje się pod kontrolą ultrasonograficzną. Po wprowadzeniu włókna światłowodowego do światła żyły i odpowiednim umieszczeniu jego końcówki w początkowym odcinku żyły (w pachwinie w przypadku żyły odpiszczelowej, lub w dole podkolanowym w przypadku żyły odstrzałowej), okolica leczonej żyły zostanie znieczulona – wzdłuż jej przebiegu lekarz wykona nakłucia (zwykle co kilka centymetrów) i poda środek znieczulający. W kolejnym etapie rozpocznie się właściwy zabieg ablacji termicznej polegający na powolnym wycofywaniu połączonej ze źródłem światła laserowego sondy (światłowodu) ze światła żyły. Mimo że energia dostarczana przez fale światła laserowego musi być na tyle duża żeby doprowadzić do obkurczenia a następnie zbliznowacenia i zarośnięcia światła naczynia, zabieg nie jest bolesny. W przypadku jakichkolwiek dolegliwości bólowych jak również drętwień, pieczenia lub innego dyskomfortu w obrębie kończyny w tej fazie zabiegu – należy to zgłosić w trakcie trwania zabiegu lekarzowi. Tego rodzaju objawy mogą być wskazaniem do podanie większej ilości znieczulenia miejscowego lub też zmniejszenia wykorzystywanej przy zabiegu zamykania żyły energii. Po usunięciu włókna światłowodowego i koszulki naczyniowej, na miejsce nakłucia zakładany jest opatrunek a na kończynę dolną pończocha uciskowa. W przypadku, gdy w trakcie jednego zabiegu leczone są również inne żyły przy pomocy tej samej metody, konieczne będzie nakłucie i znieczulenie każdej z nich (o ewentualnej konieczności tego rodzaju działania poinformuje lekarz). 
Zabieg ablacji laserowej przeprowadzany jest przy pomocy sterylnego sprzętu. Także pozostały sprzęt konieczny do zabiegu (obłożenia pola operacyjnego, fartuchy, gaziki, rękawiczki, nici chirurgiczne) jest sterylny a sala, na której przeprowadzany jest zabieg, zapewnia odpowiednie warunki sanitarno-epidemiologiczne.
W przypadku, gdy w trakcie kwalifikacji do leczenia zabiegowego podjęta będzie decyzja o równoczasowym chirurgicznym usunięciu żylaków, w trakcie tego samego zabiegu usunięte zostaną żylaki przy pomocy techniki chirurgicznej. Może ona polegać na wykonaniu niewielkiego (2-3cm) nacięcia w pachwinie i odcięcia żyły odpiszczelowej ze względu na znaczne poszerzenie ujścia do żyły udowej (crossectomia), które nie gwarantowałoby zamknięcia laserem, lub na tzw miniflebektomii, czyli usunięcia pozostałych splotów żylaków z drobnych (1-2mm) nacięć, przy pomocy specjalnego szydełka (Varady). 
Mimo że zakres planowanego zabiegu ustalany jest wstępnie w okresie przedoperacyjnym, nie w każdym przypadku możliwe jest przewidzenie wszystkich zmian, jakie napotkać może chirurg w trakcie zabiegu. Precyzyjna ocena rozległości zabiegu możliwa jest dopiero w trakcie trwania jego trwania, co powodować może konieczność rozszerzenia zakresu zabiegu. Ostateczny rodzaj zabiegu/operacji jest zatem ustalany przez zespół operujący w czasie trwania zabiegu. Stąd też w przypadku każdej operacji prosimy o wyrażenie zgody na szerszy zakres zabiegów i ewentualne rozszerzenie zabiegu o ile będzie to konieczne (zarówno w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta jak również wykonania optymalnego zakresu procedury). 

Postępowanie po zabiegu
O sposobie postępowania poinformuje Panią/Pana lekarz, zwracając uwagę na informacje dotyczące:
poruszania się (chodzenia) oraz rehabilitacji,
leczenia przeciwbólowego, 
stosowania terapii uciskowej,
sposobu i czasu zmiany opatrunków, 
stosowania profilaktyki przeciwzakrzepowej,
terminu wizyty kontrolnej.

Zalecenia
Bezpośrednio po zabiegu zakładana jest odpowiednio dobrana i wcześniej przygotowana pończocha. 
Pacjent wstaje bezpośrednio po zabiegu i przed wyjściem do domu zaleca się chodzenie przez około 30 min. 
Opatrunki w miejscu nakłucia a w przypadku równoczesnego leczenia chirurgicznego, również w obrębie miejsc cięć chirurgicznych należy wykonywać przy wykorzystaniu jałowego materiału opatrunkowego (gaziki lub gotowe opatrunki) oraz środków dezynfekcyjnych (Octenisept).
W okresie bezpośrednio po zabiegu należy unikać dużego wysiłku fizycznego np.: podczas pracy lub ćwiczeń fizycznych.
Po zabiegu nie należy się opalać, jak również stosować kremów „samoopalających” – może to spowodować powstanie trwałych przebarwień skóry, lub blizn.
Przez okres minimum 3 tygodni konieczne jest stałe noszenie otrzymanej pończochy (7 dni bez zdejmowania na noc) 
Zaleca się codzienne spacery przez około godzinę dziennie oraz normalną aktywność fizyczną. 
W czasie siedzenia unikać zakładania "nogi na nogę", nie siadać w "kucki". 
Dłuższe siedzenie, powinno być przerywane kilkuminutowym spacerowaniem, nawet w "miejscu". 
Zlecone leki należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.
Przez około 14 dni należy unikać gorących kąpieli, sauny, dużych obciążeń, wysokiego unoszenia kończyn. 
Pierwsza wizyta kontrolna powinna odbyć się w okresie 1-7 dni po zabiegu, kolejne po miesiącu i 6 miesiącach 

Brak stosowania po zabiegu wyrobów uciskowych może spowodować powstanie krwiaków, jak również problemy z gojeniem ran. Podobnie niewłaściwa higiena, zwłaszcza brak dbałości o czystość okolicy ran (zmiana opatrunków) może wpływać na wzrost ryzyka zakażeń pooperacyjnych. W powrocie do codziennej aktywności należy uwzględnić zalecenia lekarza oraz własne samopoczucie.

Opis innych dostępnych metod leczenia
Żylaki kończyn dolnych mogą być leczone innymi sposobami. Należy dążyć do wyboru optymalnego sposobu leczenia uwzględniającego zarówno charakter stwierdzanych zmian, jak i aktualną wiedzę i możliwości medycyny, ryzyko potencjalnych powikłań oraz preferencje pacjenta. Poniżej przedstawiono alternatywne sposoby leczenia – należy jednak zaznaczyć, że nie każde żylaki nadają się do ich zastosowania. 

1. Leczenie chirurgiczne – polega na usunięciu żylaków i jeśli to konieczne i możliwe niewydolnych naczyń żylnych będących przyczyną żylaków. Zabieg jest znacznie bardziej inwazyjny, może być wykonany w znieczuleniu miejscowym, ogólnym lub przewodowym. Zawsze pozostawia blizny. Pajączków  żylnych nie można leczyć w ten sposób.
2. Leczenie farmakologiczne – nie spowoduje zniknięcia żylaków, i w sytuacji, gdy wskazane jest leczenie zabiegowe, nie powinno go zastępować. Głównym wskazaniem do leczenia farmakologicznego jest obecność takich objawów jak: bóle, uczucie ciężkości i zmęczenia, obrzęki oraz inne objawy towarzyszące przewlekłym chorobom układu żylnego. 
3. Leczenie obliteracyjne (skleroterapia – ablacja chemiczna). Polega na dożylnym podaniu środka, którego działanie prowadzi do zarośnięcia i zwłóknienia leczonego naczynia. Wskazaniem do tego leczenia są telangiektazje (pajączki), żylaki siatkowate, żylaki oraz żylaki nawrotowe. Można w ten sposób leczyć także niewydolność dużych naczyń żylnych. Podobnie, jak i inne sposoby leczenia, ten sposób postępowania wymaga właściwego doświadczenia osoby wykonującej. Ostatnio dostępna jest również metoda umożliwiająca zamknięcie światła żyły poprzez podanie specjalnego środka („kleju”) do jej światła. Skleroterapia nie jest w Polsce refundowana. 
4 Terapia uciskowa (kompresjoterapia) - polega na stosowaniu wyrobów zapewniających stopniowany ucisk kończyny dolnej. Metoda ta nie usuwa żylaków, powoduje jednak zmniejszenie nadciśnienia żylnego w układzie żylnym i łagodzi dolegliwości w trakcie jej stosowania. Wyroby uciskowe są dobierane indywidualnie i powinny być stosowane w zalecanej przez lekarza klasie ucisku. Nie są w Polsce refundowane w tym wskazaniu. 
5. Inne metody ablacji termicznych – istnieją także inne technologie oparte o ablację termiczną. Zaliczyć do nich należy ablacje przy pomocy pary wodnej jak również ablacje przy pomocy energii fal o częstotliwości radiowej (radiofrequency).  Metody te podobnie jak i ablacja laserowa maja na celu zamknięcie dużej żyły układu żył powierzchownych bez jej usuwania chirurgicznego. 

Możliwe zdarzenia niepożądane
Mimo doświadczenia oraz należytej staranności operatora i zespołu, u każdego chorego leczonego operacyjnie może dojść do wystąpienia zdarzeń niepożądanych. Ich wystąpieniu sprzyjają takie czynniki jak otyłość, cukrzyca, zły stan ogólny, niedożywienie, niehigieniczny tryb życia, reoperacje, obecność ognisk zakażenia, przebyta zakrzepica, terapia hormonalna, przedłużające się unieruchomienie i inne. Zabieg operacyjny nie przebiega identycznie u każdego chorego. Zależy to od budowy anatomicznej pacjenta, jego stanu odżywienia i stanu ogólnego, stopnia zaawansowania choroby podstawowej i chorób współistniejących. Różne, trudne do przewidzenia trudności techniczne podczas zabiegu operacyjnego mogą spowodować, że pomimo starań lekarzy może dojść do wystąpienia zdarzeń niepożądanych lub powikłań, do których zaliczyć należy:
Krwiaki i siniaki w skórze i tkance podskórnej – przejściowe, ustępują po kilku tygodniach
Przebarwienia skóry - w miejscach po żylakach i miejscach wykonywania zabiegu (bywają często obecne już przed zabiegiem i narastają z czasem trwania choroby)
Dolegliwości bólowe w okolicy leczonej żyły – niewielkie dolegliwości bólowe występują u części pacjentów po ustąpieniu znieczulenia. W okresie późniejszym mogą pojawić się dolegliwości bólowe w przebiegu leczonej żyły związane z procesem bliznowacenia i gojenia. W większości przypadków mają one charakter przejściowy
Zaburzenia czucia skórnego, parestezje – najczęściej o charakterze przejściowym
Zgrubienia i nacieki zapalne na skórze i w tkance podskórnej w przebiegu leczonej żyły – mają najczęściej charakter przejściowy – mogą jednak pozostawiać miejscowe zbliznowacenia lub też zgrubienia w tkance podskórnej (zwłaszcza jeśli leczone żyły położone są bardzo powierzchownie)
Krwawienie śród- i pooperacyjne - w wyjątkowej sytuacji może wymagać transfuzji krwi, rozszerzenia zabiegu bądź reoperacji
Zakrzepica żył powierzchownych – może dotyczyć innych pozostawionych lub też leczonych odcinków układu żylnego– w większości przypadków wiąże się to z miejscowym bólem i zaczerwienieniem w przebiegu wykrzepionych żył
Zakażenie miejsca wkłucia lub ran operacyjnych (w przypadku równoczesnego leczenia chirurgicznego) – ze względu na mało-inwazyjny charakter zabiegu występuje niezwykle rzadko, może jednak prowadzić do przedłużonego gojenia, do powstawania ropni, przetok lub brzydkich blizn, towarzyszyć mu mogą stany gorączkowe, sporadycznie może dojść do uogólnienia zakażenia.
Powstanie przerośniętej, szpecącej blizny w miejscu dostępu naczyniowego (nakłucie i wprowadzenia koszulki naczyniowej) lub też w miejsc operowanych w przypadku zabiegu chirurgicznego), szczególnie w przypadku skłonności osobniczych.
Uszkodzenia sąsiednich narządów (np. naczyń udowych lub podkolanowych, węzłów chłonnych, nerwów). Ryzyko wzrasta w przypadku otyłości, przy zaburzonych stosunkach anatomicznych (reoperacje), u chorych po urazach, rozległych stanach zapalnych, wcześniejszych operacjach czy napromienianiu tej operowanej okolicy
Zakrzepica żył głębokich – występuje rzadko, objawy to najczęściej obrzęk i ból kończyny, może być powikłana zatorowością płucną. Objawy zatorowości mogą być niecharakterystyczne lub też mogą wystąpić nagła duszność, ból w klatce piersiowej, krwioplucie, spadek ciśnienia tętniczego krwi, przyśpieszenie czynności serca, utrata przytomności, zatrzymanie akcji serca a nawet zgon
Zaburzenia oddychania (niezwykle rzadko) – od duszności do niewydolności oddechowej wywołanej np. zatorowością płucną lub też uczuleniem na środek znieczulający
Uszkodzenie nerwów w obrębie uda, łydki i stopy - powikłanie bardzo rzadkie i niegroźne dla życia, ale uciążliwe, objawia się najczęściej zaburzeniami czucia
Oparzenie skóry w miejscu wykonywanego zabiegu – wyjątkowo rzadkie powikłanie, w celu jego uniknięcia konieczne jest zawsze wykonanie znieczulenia tumescencyjnego tak aby otoczyć leczoną żyłę dużą ilością płynu znieczulającego
Uszkodzenie nerwów ruchowych kończyny – występuje niezwykle rzadko, najczęściej w przypadku anomalii anatomicznych lub też reoperacji
Uczulenie na środki znieczulające – może wystąpić spadek ciśnienia, zasłabnięcie lub wstrząs – pacjent, u którego w przeszłości występowały objawy uczuleniowe powinien je zgłosić lekarzowi przed zabiegiem
Uszkodzenia skóry przez środki dezynfekcyjne – powikłanie rzadkie, częściej u pacjentów, u których stwierdza się uczulenia na te preparaty
Zakażenia wirusem zapalenia wątroby (tzw. żółtaczki zakaźnej) – w celu ograniczenia do minimum tego powikłania zabiegi wykonywane są w warunkach aseptycznych jednorazowym instrumentarium, uzasadnione jest wykonanie przed zabiegiem operacyjnym szczepień przeciwko WZW typ B, jednak brak takiego szczepienia nie dyskwalifikuje pacjenta od zabiegu
Brak zamknięcia leczonej żyły – występuję niezwykle rzadko i może wymagać kolejnych zabiegów. Niezamknięciu się żyły sprzyjać mogą jej wcześniejsze stany zapalne i przebyta zakrzepica żylna
Wznowa żylaków po zabiegu operacyjnym – najczęściej ma związek z dalszym rozwojem choroby, która ma charakter postępujący i nasila się wraz z wiekiem pacjenta. W niewielkim odsetku przypadków, w okresie odległym może dojść do udrożnienia leczonej żyły lub jej niezamknięcia przy pierwszym zabiegu

Należy zdawać sobie sprawę że każda operacja jest zawsze związana z ryzykiem powikłań, zarówno wymienionych powyżej, jak i innych, rzadziej występujących, trudnych do przewidzenia. Wystąpienie powikłań może wymagać kolejnych operacji, zmiany sposobu leczenia, przedłużenia jego okresu i może być także przyczyną śmierci. Nie można zatem z całą pewnością oczekiwać, że podczas leczenia operacyjnego lub po nim nie dojdzie do ich wystąpienia.

Informacje na temat leczenia uzupełniającego żylaków
Jak wspomniano wcześniej zabieg wewnątrzżylnej ablacji termicznej umożliwia zamkniecie światła niewydolnej dużej żyły układu żył powierzchownych, co w efekcie ogranicza napływ krwi do żylaków powodując ich zmniejszenia lub też ich niemal całkowitą regresję. Stopień regresji (zmniejszania się) żylaków różni się pomiędzy pacjentami – wynika to miedzy innymi z obecności innych, dodatkowych źródeł zaopatrywania żylaków w krew. Zabieg ablacji termicznej może być wystarczającym zabiegiem w leczeniu żylaków. W wybranych przypadkach jednak do uzyskania pełnego efektu terapeutycznego procedury wewnątrzżylne wymagają uzupełnienia. W leczeniu uzupełniającym stosujemy miniflebektomię (usuwanie pozostałych splotów żylaków z nacięć wielkości ok. 1mm), skleroterapię czy laseroterapię przezskórną (np. laserem Excel V) zmian znajdujących się tylko na skórze (pajączków, żył siatkowatych, przebarwień). Prawdopodobieństwo stosowania zabiegów uzupełniających można określić podczas wizyty kwalifikującej do laseroterapii. Wszystkie procedury staramy się wdrażać nie szybciej niż około 8-12 tygodni po pierwotnym zabiegu. Z obserwacji wynika, że wiele zmian ulega cofaniu się w okresie do 6 miesięcy po skutecznym zamknięciu laserem dużej żyły, która była powodem choroby.  Decyzja o trybie wykonania leczenia uzupełniającego opierać się będzie na wyniku kolejnego badania USG Doppler jak również ocenę możliwości samoistnej regresji żylaków po zabiegu. Propozycje postępowania zaproponuje Pani/Panu lekarz. Informacje na temat następstw rezygnacji z proponowanego leczenia
W przypadku, gdy istnieją wskazania do leczenia operacyjnego, rezygnacja z zabiegowego leczenia żylaków kończyn dolnych prowadzi do postępu choroby i rozwoju przewlekłej niewydolności żylnej. Objawami postępującego charakteru choroby są: obecne i narastające obrzęki, bóle kończyny, zamiany troficzne w dalszej części goleni oraz owrzodzenia żylne w obrębie kończyn dolnych. Obecność coraz większych żylaków sprzyja także powstawaniu niebezpiecznej dla życia i zdrowia pacjenta zakrzepicy żylnej.

Efekty zabiegu, rokowanie
Wynik leczenia jest sumą wielu czynników: właściwej kwalifikacji do zabiegu, wykonania zabiegu, wystąpienia działań niepożądanych a także postępowania pacjenta po zabiegu, czyli przestrzegania zaleceń lekarskich. Mimo że leczenie żylaków ma znaczenie zarówno zdrowotne, jak i estetyczne, pacjent musi sobie uzmysłowić, że leczenie żylaków kończyn dolnych jest przede wszystkim leczeniem objawowym. Oznacza to że nie istnieją zabiegi, które mogłyby wyleczyć samą pierwotną przyczynę powstania tej choroby to znaczy predyspozycje pacjenta do wystąpienia niewydolności żylnej. Zabieg ablacji termicznej, zamknięcie jednego czy kilku niewydolnych naczyń żylnych nie zapobiegnie wystąpieniu niewydolności innego naczynia żylnego w przyszłości, jeśli chory ma takie predyspozycje. 
U większości chorych po zabiegu możemy spodziewać się zmniejszenia dolegliwości, takich jak bóle, uczucie ciężkości, skurcze nocne. Z drugiej strony część objawów przedmiotowych, szczególnie utrwalonych takich, jak obrzęki, zmiany troficzne skóry mogą pozostać bez zmian. Pacjent powinien zaakceptować fakt, że w operowanej kończynie mogą wystąpić objawy niepożądane, w szczególności krwiaki, podbiegnięcia krwawe, przebarwienia skóry, zaburzenia czucia czy ból. Ostateczny efekt zabiegu widoczny będzie dopiero po wygojeniu tych zmian. Nie wszystkie zmiany można usunąć przy pomocy wewnątrzżylnej ablacji termicznej. Pajączki żylne, żylaki sieciowe, bardzo małe żylaki nie są możliwe do usunięcia w ten sposób i raczej nie znikną po zabiegu. Ze względu na przeciwwskazania miejscowe (np. bardzo kręty przebieg żyły), u niektórych chorych leczenie wykonane musi zostać przy pomocy metod chirurgicznych. W przypadku, jeżeli po zabiegu ablacji termicznej nie uda się uzyskać regresji (zmniejszenia lub zaniku) żylaków, koniecznie jest leczenie uzupełniające w oparciu o leczenia chirurgiczne lub skleroterapia.
Choroby żył kończyn dolnych takie jak żylaki czy przewlekła niewydolność żylna mają charakter przewlekły i postępujący. Stąd też w przyszłości pojawić się mogą (ale nie muszą) kolejne żylaki zarówno w innych okolicach, jak i w okolicy operowanej. Nie sposób przewidzieć, u kogo i w jaki sposób rozwinie się choroba oraz w jakim czasie będzie postępować. W przypadku kwalifikacji do leczenia zabiegowego nie należy zastępować zabiegu innymi formami leczenia (np. farmakoterapią). W większości zabiegów udaje się osiągnąć dobry efekt leczniczy i estetyczny. Nie zapobiega to, jak wspomniano pojawieniu się niewydolności kolejnych naczyń żylnych w przyszłości. Obserwacje te skłaniają do pozostawania pod opieką lekarską i okresowych kontroli stanu kończyn u wszystkich chorych kwalifikowanych i poddanych leczeniu. W przypadku pojawienia się nowych żylaków czy też nawrotu żylaków w miejscu operowanych koniecznie mogą być kolejne zabiegi.
Po zapoznaniu się z powyższymi informacjami może Pani/Pan przygotować sobie i zadać pytania do lekarza prowadzącego, aby rozwiać wspólnie wszelkie wątpliwości, niejasności dotyczące planowanego leczenia jak również możliwych powikłań.

--------------------------------------------------

Dlaczego ELVES RADIAL 1470nm

  • 
Laser niemieckiej firmy BIOLITEC lidera na rynku światowym w technologii EVLA
  • 
długość fali świetlnej 1470nm najbardziej preferowana (nie jest to długość 980nm innych laserów dostępnych na rynku)
  • 
możliwość pracy podwójną falą światła jednocześnie 1470nm i 980nm (jedyny laser na świecie)
  • 
światłowód radialny, a nie prosty umożliwia bardziej precyzyjne dogrzanie naczynia, zmniejsza ryzyko oparzenia

  • ELVeS Radial Slim i ELVeS 2 Ring to jedyna taka ,unikalna  i zaawansowana technologia na świecie

  • światłowód jednorazowy (indywidualny dla każdego pacjenta), zakodowany chipem, bez możliwości powtórnego użycia, nie są to powszechnie używane światłowody wielorazowe. Koszt samego jednorazowego światłowodu to kilkaset Euro.